ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดศรีสว่าง

พิธีปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ปี2563

พิธีปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ปี2563

ร่วมพิธีปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ปี2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา ต.หารแก้ว อ.หางดง กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมพััฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ศิลปะด้านต่างๆ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดศรีสว่างร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายไชยมงคล จันทร์ตา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง มาเป็นประธานในงาน...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง : จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรือน

[pdf-embedder url="http://web.wssw.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/การจ้างงาน๙๓.๑๔.๑๘.๐๐-จำนวน-๑-งาน.pdf" title="การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน"]

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง : จ้างเหมาค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่-๒-๒๕๖๒

[pdf-embedder url="http://web.wssw.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/จ้างเหมาค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่-๒-๒๕๖๒-จำนวน-๑-งาน.pdf" title="จ้างเหมาค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๒ จำนวน ๑...

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง : เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดศรีสว่าง

[pdf-embedder url="http://web.wssw.ac.th/wp-content/uploads/2020/09/เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดศรีสว่าง-จำนวน-๑-งาน.pdf" title="เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดศรีสว่าง จำนวน ๑...