คู่มือ 4 ฝ่ายงานโรงเรียนวัดศรีสว่าง

คู่มือการบริหารงานด้านวิชาการ-รร.วัดศรีสว่าง

O14-คู่มือการบริหารงานด้านวิชาการ-รร.วัดศรีสว่าง

 

คู่มือฝ่ายงบประมาณ2566

O14คู่มือฝ่ายงบประมาณ2566

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบุคลากร

O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงานบุคลากร

 

คู่มืองานบริหารทั่วไป

O14คู่มืองานบริหารทั่วไป