โครงการว่ายนำ้เพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 1/2563
#กิจกรรมดีๆที่ รร วัดศรีสว่าง
#เรา❤️ศรีสว่าง
#ถึงคิวน้องๆอนุบาล ..น่ารักที่สุด?