โรงเรียนวัดศรีสว่างร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายไชยมงคล จันทร์ตา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง มาเป็นประธานในงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูก และเสริมสร้างให้บุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี