พิธีปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ปี2563

พิธีปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ปี2563

ร่วมพิธีปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ปี2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟ้อนเมืองบ้านครูเอ จิดาภา ต.หารแก้ว อ.หางดง กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริมพััฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ศิลปะด้านต่างๆ...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดศรีสว่างร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายไชยมงคล จันทร์ตา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง มาเป็นประธานในงาน...

ทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่าง

ทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่าง...

ทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่าง

ทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่างทดสอบข่าวโรงเรียนวัดศรีสว่าง...